Prostor Invest Kragujevac

Procene vrednosti kapitala i/ili imovine su od velikog značaja za rukovodstvo privrednih društava kada im je potrebna informaciona osnova za donošenje strateških odluka u vezi sa potencijalnim transakcijama, restrukturiranjima, dodatnim izvorima finansiranja, sudskim sporovima. S druge strane, procene služe i za svrhe finansijskog izveštavanja i prikazivanja vrednosti imovine u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima.

Postoje različite potrebe za procenom vrednosti kapitala društva i privrednih subjekata, a neki od njih mogu biti:

  • Procena vrednosti stečajnog dužnika
  • Procena vrednosti imovine i osnovnih sredstava
  • Donošenja odluka u M&A transakcijama ukoliko postoji potreba poređenja procenjene vrednosti i ponude od strane investitora
  • Poreskih potreba
  • Donošenja strateških odluka kojima je krajnji cilj maksimiziranje vrednosti kompanije
© Copyright 2024. Prostor Invest, Sva prava zadržana.
Scroll